niedziela, 8 września 2013

PLECAK VINTAGE, weekend, pierwszy tydzień szkoły/ Vintage backpack, weekend, first week of school

Hello everyone! We have the first weekend of the school year and I already want holidays! I like my school, but now I'm tired and I don't know what will later... In my city is beautiful weather, the sun is shinning and this gives us the power. Today I've been with my friend for a walk, I love these days! A few days ago I picked up my backpage. I love it! Backpage is beautiful and perfect for me. I can take it to school, to walk with friends, to picnic and many other occasions.

Hej wszystkim! Mamy pierwszy weekend w roku szkolnym, a ja już chcę wakacje! Lubię moją szkołę, ale już teraz jestem zmęczona, a nie wiem, co będzie później... W moim mieście jest piękna pogoda, słońce świeci i to daje nam siłę. Dzisiaj byłam na spacerze z przyjaciółką, kocham takie dni! Kilka dni temu odebrałam mój plecak, uwielbiam go! Jest piękny i idealny dla mnie. Mogę go wziąć do szkoły, na spacer, piknik i wiele innych okazji.


Today with my friend, Paulina, we had chillout, haha. We sat on a bench, ate and drank. It's nice. :)
Dzisiaj z Pauliną zrobiłyśmy sobie chillout, haha. Siedziałyśmy na ławce, piłyśmy i jadłyśmy. To miłe. :)


How do you cope with the first day of school? You already had homework? Announced quizzes? You have all books and notebooks? 


Jak radzicie sobie z pierwszymi dniami szkoły? Macie już zadaną pracę domową? Zapowiedziane kartkówki? Kupiliście wszystkie książki i zeszyty?

LOVE xx




piątek, 16 sierpnia 2013

Shopping

Hej wszystkim. Jak Wam minęła połowa sierpnia? Ja czuję się tragicznie, nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to tak szybko zleci! Mam wrażenie, że maksymalnie tydzień temu mieliśmy zakończenie roku, a teraz już tylko kroczek do rozpoczęcia nowego roku nauki. Stresuję się nim, nie będę ukrywać. Ale nieważne! Nie chcę o tym myśleć, póki mam wakacje. Co robicie, żeby wykorzystać je do końca? Wyjeżdżacie jeszcze gdzieś? Gdy wrócę do Polski, jadę z D. do babci. Nie mogę się doczekać! Chociaz z drugiej strony nie chcę wyjeżdżać stąd. Jednak trzeba, czas leci jak szalony... Planujecie dużo spotkań na ten przedszkolny czas? Ja mam ich całkiem sporo, nie mam pojęcia, jak ze wszystkim zdążę, no ale muszę dać radę, prawda?
Byłam dzisiaj na zakupach z Karoliną i kupiłam sobie bluzkę, tylko bluzkę.


Kupiłyśmy też kilka rzeczy dla małej:


Będe do Was pisała już raczej z Polski, ponieważ teraz nie ma o czym. Pozdrawiam, całuję i ściskam.


czwartek, 8 sierpnia 2013

Holidays / Wakacje

     Hello everyone. We have our the long-awaited holidays! What ru doing at this time? I've been in Bulgaria and I love the people I met there, really. Weather was amazing! Sun was shining so hard, but we were long at the beach and pool, so time passed quickly. We used to go on disco and was crazy, we are rebels, lol. I didn't want to go back to home! At evening we walked along the promenade and the beach, but our teachers don't know it, lol. At the penultimate day we were at ship and swam the Black Sea, it was great. At Bulgaria food was disgusting, so in hotel I ate watermelons and chips. Sometimes something other like bread with feta, haha. I left outside and ate kebab or pizza or pancakes, it was ok. I bought only dress, short pants and watch.
   I have photos short pants, one pair of trousers i bought in Bulgaria, a second pair I bought in Poland:

     Hej wszystkim! Mamy swoje długo wyczekiwane wakacje. Co robicie w tym czasie? Ja byłam w Bułgarii i pokochałam ludzi, których tam spotkałam, naprawdę. Pogoda była niesamowita! Słońce świeciło bardzo mocno, ale spędzaliśmy dużo czasu na plaży i przy basenie, więc czas płynął szybko. Chodziliśmy na dyskoteki i było szaleństwo, jesteśmy takimi buntownikami, lol. Nie chciałam wracać do domu! Wieczorami spacerowaliśmy po promenadzie i plaży, ale nasi nauczyciele o tym nie wiedzieli, lol. W przedostatnim dniu byliśmy na rejsie po Morzu Czarnym, to było świetne. W Bułgarii jedzenie było obrzydliwe, więc w hotelu jadłam arbuzy i frytki. Czasami coś innego, jak bułki z fetą, haha. Wychodziłam na zewnątrz i jadłam kebaba lub pizzę albo naleśniki, to było ok. Kupiłam tam jedynie sukienkę, krótkie spodenki i zegarek.
   Mam zdjęcia spodni, jedną parę kupiłam w Bułgarii, a drugą w Polsce:



Currently I'm in Germany and I take care of my sister, small Eliane. She has only one month and 3 weeks. I love her so much! Eliane is very cute, really, but she is a little thick hahaha.

Aktualnie jestem w Niemczech i opiekuję się moją siostrą. Ma dopiero miesiąc i 3 tygodnie. Kocham ją bardzo mocno! Eliane jest naprawdę słodka, ale jest troszkę gruba, hahaha.