niedziela, 8 września 2013

PLECAK VINTAGE, weekend, pierwszy tydzień szkoły/ Vintage backpack, weekend, first week of school

Hello everyone! We have the first weekend of the school year and I already want holidays! I like my school, but now I'm tired and I don't know what will later... In my city is beautiful weather, the sun is shinning and this gives us the power. Today I've been with my friend for a walk, I love these days! A few days ago I picked up my backpage. I love it! Backpage is beautiful and perfect for me. I can take it to school, to walk with friends, to picnic and many other occasions.

Hej wszystkim! Mamy pierwszy weekend w roku szkolnym, a ja już chcę wakacje! Lubię moją szkołę, ale już teraz jestem zmęczona, a nie wiem, co będzie później... W moim mieście jest piękna pogoda, słońce świeci i to daje nam siłę. Dzisiaj byłam na spacerze z przyjaciółką, kocham takie dni! Kilka dni temu odebrałam mój plecak, uwielbiam go! Jest piękny i idealny dla mnie. Mogę go wziąć do szkoły, na spacer, piknik i wiele innych okazji.


Today with my friend, Paulina, we had chillout, haha. We sat on a bench, ate and drank. It's nice. :)
Dzisiaj z Pauliną zrobiłyśmy sobie chillout, haha. Siedziałyśmy na ławce, piłyśmy i jadłyśmy. To miłe. :)


How do you cope with the first day of school? You already had homework? Announced quizzes? You have all books and notebooks? 


Jak radzicie sobie z pierwszymi dniami szkoły? Macie już zadaną pracę domową? Zapowiedziane kartkówki? Kupiliście wszystkie książki i zeszyty?

LOVE xx